دنیای رنگارنگ نانو

مواد و تجهیزات مورد نیاز

مواد

1-محلول 1 مولار هیدروژن تتراکلرو اوریت  

روش تهیه: 1/0 گرم از HAuCl4  ر ا در 500 میلی لیتر آب مقطر حل کنید. اگر این محلول در یک بطری قهوه‌ای رنگ نگه‌داری شود، می توان از قبل آنرا آماده کرد.

2-تری سدیم سیترات 1 درصد  

روش تهیه: 5/0 گرم Na3C6H5O7.2H2O ( سدیم سیترات دو آبه) را در 50 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.

3-محلول 1 مولار کلرید سدیم

روش تهیه: 5/0 گرم NaCl (نمک طعام) را در 10 میلی لیتر آب مقطر حل کنید.

·توجه: با محلول‌های تهیه شده می‌توان این آزمایش را 25 بار تکرار کرد.

تجهیزات

1-ارلن مایر 50 میلی‌لیتری

2-همزن مغناطیسی 1 سانتی‌متری

3-گرم‌کن همزن دار (Heater Stirrer)

4-2 لوله آزمایش

5-نشانگر لیزری

6-قطره چکان

 

شرح آزمایش

 1 . 20 میلی لیتر از محلول 1 میلی مولار  HAuCl4 را در ارلن مایر بریزید. ارلن را روی گرم‌کن همزن دار قرار داده و یک همزن مغناطیسی داخل آن بیندازید و اجازه دهید محلول بجوش آید.

2 . 2 میلی لیتر از محلول تری سدیم سیترات را به محلول جوشان اضافه کنید. محلول کلوئیدی طلا با کاهش یون‌های طلا (III) اندک اندک تشکیل می‌شود. محلول اولیه به رنگ زرد کم رنگ دیده می‌شود. این محلول به تدریج به رنگ آبی، بنفش و قرمز تیره درمی‌آید. رنگ قرمز تیره نقطه پایان آزمایش را نشان می‌دهد

3 . یکی از راه‌های شناسایی یک سوسپانسیون کلوییدی، بازتابش پرتو لیزر توسط ذرات معلق درون سوسپانسیون است

 نشانگر لیزری، نور پلاریزه ( قطبی شده) منتشر می‌کند و می‌توان آن را در جهتی قرار داد که به نظر برسد، پرتو نور تابیده شده در عبور از محلول محو می‌گردد. پرتو نور لیزری که در یک جهت قابل مشاهده است ، در جهت عمود بر مسیر اول کاملا نامریی می شود.

4. دو لوله آزمایش بردارید و هر دو را از محلول قرمز رنگ پایانی پر کنید. به یکی از لوله‌ها 5 تا 10 قطره محلول کلرید سدیم اضافه کنید. تغییر رنگی که مشاهده می‌کنید به دلیل نزدیک شدن نانوذرات طلا به یکدیگر (و بزرگ شدن اندازه ذرات) است. 

/ 0 نظر / 15 بازدید