طیف جذبی

 وقتی یک شعاع نوری از منشور می گذرد، خمیده یا شکسته می شود. مقدار شکست یک موج به طول موج آن بستگی دارد. موجهای با طول موج کوتاه بیش از موجهای با طول بلند شکسته می شوندبا عبور دادن نور سفید معمولی یا نور سفید حاصل از گرم کردن و گداختن سیم تنگستن یا پلاتین، ازیک منشور در دستگاهی به نام اسپکتروسکوپ یا طیف نما، ‹‹ طیف پیوسته ›› ای در آن سوی منشور دیده می شود.

چون نور سفید معمولی متشکل از تمام طول موجهای محدوده مرئی است. شعاعی از نور سفید بر اثرعبور از منشور به صورت نوار عریضی که مثل طیف پیوستة رنگین کمان است در می آید. این طیف فاقدنواحی خالی است، یعنی کناره نوار بنفش با آبی و آبی با سبز می آمیزد.

طیف جذبی پس از عبور یک تابش معین از یک محیط ( جامد، مایع یا گاز ) و وارد شدن آن در یک طیف نما تشکیل می شود. در چنین طیفی برخی از طول موجهای تابش جذب شده به جای آنها در طیف،نوارها یا خطوط سیاه مشاهده می شود. با توجه به اینکه، بر اساس قانون کرشهف، هر محیط، همان تابشهاییرا جذب میکند که خود در شرایط مناسب آنها را می تواند تابش کند، از این رو طیف جذبی هر جسم، یکی ازویژگیهای آن جسم است و با بررسی آن می توان به ساختار و خواص جسم پی برد.

 گردآوری:مریم ترکان

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
محب ولایت

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ سلام علیکم [گل] ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ در هر دشتی که لاله زاری بوده است [گل] از سرخی خون شهریاری بوده است [گل] هر شاخ بنفشه کز زمین می روید [گل] خالی است که بر رخ نگاری بوده است [گل] ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ السلام علیک یا ابا عبدالله [گل] ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥