تقویم اجرایی سالانه گروه شیمی سال تحصیلی ۹۰-8۹

تقویم اجرایی سالانه گروه شیمی سال تحصیلی ۹۰-8۹

ماه

فعالیت ها

مهر

1- پاسخ به سؤالات حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

2- بازدید از مدارس 

3- تهیه و ارسال مقاله ها و جزوه های علمی , تحقیقاتی و آموزشی و همچنین الگوهای تدریس در زمینه روش های نوین تدریس

۴- تهیه نمونه پرسش برای استفاده همکاران

۵- جمع آوری نظرات و پیشنهادهای همکاران در زمینه ی کتابهای تازه تألیف

۶- طراحی و انجام آزمایش های مطابق با کتابهای درسی

۷- نقد و بررسی کتاب پیش دانشگاهی چاپ جدید.

آبان

 

1- پاسخ به پرسش های حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

۲- طراحی و انجام آزمایش های منطبق با کتابهای تازه تألیف

۳- تهیه و ارسال مقاله های علمی در زمینه ی روش های نوین تدریس و موضوع های علمی روز

۴- معرفی نرم افزارهای جدید در رشته شیمی

۵- نقد و بررسی محتوای کتاب شیمی 3

۶-برگزاری اولین جلسه گردهمایی دبیران شیمی

آذر

1- بازدید از مدارس رادکان وسیداباد

2- تهیه طرح درس برای کتاب های درسی شیمی

3- تهیه بروشور پیرامون اهمیت ارزشیابی مستمر و راهکارها ی انجام آن

4- تهیه و ارسال نمونه سوال های امتحانی جهت استفاده همکاران

5- ارسال عملکرد سه ماهه گروه شیمی

6- پاسخ به پرسش های همکاران به صورت حضوری , تلفنی و کتبی

دی

1- طراحی و انجام آزمایش های مربوط به کتاب های شیمی دبیرستان

2- پاسخ به پرسشهای همکاران به صورت حضوری , تلفنی و کتبی

3- تهیه و ارسال مقاله های علمی , آموزشی و الگوهای تدریس و طرح درس در زمینه روشهای نوین تدریس

4- تهیه و تنظیم نمونه سوال های امتحانی برای استفاده همکاران

۵- تجزیه و تحلیل نمرات دانش آموزان در درس شیمی در منطقه

 

 

ماه

فعالیت ها

بهمن

1- هماهنگی با کارشناسی گروه ها ی آموزشی برای بازدید از یک مرکز صنعتی جهت دبیران شیمی

2- پاسخ به پرسشهای حضوری , کتبی و تلفنی همکاران

3- تهیه و تنظیم مقاله , جزوه های علمی و آموزشی جهت استفاده همکاران

4- همکاری با سرگروه استان

5- بررسی گزارش فعالیتهای ارسالی از مدارس

6- طراحی و انجام آزمایش های شیمی در ارتباط با محتوا ی کتابهای درسی

7- - دومین جلسه گردهمایی گروه شیمی

اسفند

۱- بررس سوالات امتحانی نوبت اول

۲- طراحی و انجام آزمایشهای شیمی و تهیه مقاله های علمی , آمزوشی برای استفاده همکاران

۳- پاسخ به پرسشهای حضوری , کتبی و تلفنی همکاران

۴- تهیه ی نمونه سوال برای استفاده ی همکاران

۵- ارسال عملکرد سه ماهه ی دوم گروه شیمی به استان

۶- برنامه ریزی برای برگزاری یک دوره ضمن خدمت با عنوان کاربرد اینترنت در شیمی . برای دبیران

 

فروردین

1- بازدید از مدارس

2- پاسخ بر پرسش های حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

3- بررسی دفاتر ازمایشگاه و کاربرگ همکاران

4- برنامه ریزی برای دعوت ازیکی از اساتید دانشگاه

5- طراحی و انجام آزمایش های شیمی

اردیبهشت

1- بازدید از مدارس

2- پاسخ به پرسش های حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

3- تهیه ی مقاله های علمی , آموزشی برای استفاده همکاران

4- تهیه ی نمونه سوال امتحانی برای استفاده ی همکاران

5- طراحی و انجام آزمایشهای شیمی

6-برگزاری سومین جلسه گردهمایی گروه

خرداد

1- پاسخ به پرسشهای حضوری , تلفنی و کتبی همکاران

2- ارائه عملکرد سالانه گروه به استان

3- بررسی و ارزشیابی سوالات امتحانی پایان سال تحصیلی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید