آزمایش های شگفت انگیز در شیمی

(2) آتش سبز خود به خودی

    در یک لوله ی آزمایش درب دار، 4 گرم NH4NO3 ، 1 گرم NH4Cl2 و 5/0 گرم Ba(NO3)2­­­   بریزید. 4 گرم گرد فلز روی را به مخلوط افزوده درب لوله را گذاشته و به شدت تکان دهید.

    مخلوط خاکستری رنگ را بر روی یک سطح نسوز (مانند پنبه کوهی) بریزید به طوری که پخش نشود (به صورت کپه ای) چند قطره آب بر روی آن بپاشید.

آتش سبز رنگی به طور خود به خود فوران می کند.

توجه : از عینک ایمنی و روپوش آزمایشگاه استفاده شود.

 

(3) آتش سرخ خود به خودی

    داخل یک شیشه ی کوچک یا لوله ی آزمایش کوچک را با پتاسیم کلرات پر کنید و درب آن را ببندید. لوله آزمایش دیگری را با شکر و حدود 5/0 گرم استرانسیم نیترات پر کنید و درب آن را ببندید. هنگام اجرای آزمایش محتویات درون دو لوله را یک بشر تمیز و خشک کاملاً مخلوط کنید و با هم زن خشک وتمیز، خوب هم بزنید.

    روی یک سطح نسوز مانند پنبه کوهی 1 تا 3 میلی لیتر سولفوریک اسید غلیظ بریزید. اتاق را تاریک کنید و مخلوط را روی اسید بریزید و عقب بایستید. پس ازایجاد قدری سر و صدا شعله ی سرخ شدیدی ایجاد می شود.

 

(4) دستمال شعله ور

    حدود 75 میلی لیتر از محلول 50:50 آب – اتانول را در یک بشر 250 میلی لیتر بریزید. یک دستمال نخی یا کتانی را در آن قرار دهید تا محلول به خوبی جذب آن شود. دستمال را با یک انبر دسته بلند بگیرید و آتش بزنید. چراغ ها را خاموش کرده و اجازه دهید دستمال تا حدود 30 ثانیه در تاریکی بسوزد.

 

سپس شعله را با یک کپسول آتش نشانی خاموش کنید. دستمال سالم و نسوخته است!

شعله

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید